WYSTAWA ONLINE

WOJEWÓDZKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA • ul. Piastowska 20

24

„CZAS PRZEŁOMU. ŚLĄSK W PIERWSZYCH DEKADACH XX WIEKU” – WYSTAWA ON-LINE

Wystawa została przygotowana z okazji 100. rocznicy wybuchu III powstania śląskiego. 

Ekspozycja przybliża oblicze regionu w przededniu historycznych wydarzeń – wybuchu I wojny światowej oraz powstań śląskich. W oparciu o biblioteczne zbiory – fotografie, pocztówki, mapy, kreśli obraz Górnego Śląska – ziem wówczas coraz bardziej podzielonych pod względem językowym, religijnym i narodowym. Wystawa prezentuje również wybrane druki ulotne z czasów plebiscytu na Górnym Śląsku, okładki czasopism satyrycznych wydawanych zarówno przez stronę polską, jak i niemiecką, tematyką odnoszące się do wydarzeń roku 1921. Są też informacje prasowe z polskiej prasy wydawanej na terenie odrodzonego państwa polskiego, nawiązujące do kolejnych rocznic III powstania śląskiego. Ekspozycję uzupełniają mapy Górnego Śląska z lat dwudziestych XX wieku. Wystawę obejrzeć można na stronie internetowej Opolskiej Biblioteki Cyfrowej (https://obc.opole.pl/dlibra).

Dodatkowo zapraszamy do obejrzenia krótkiego filmu promującego wystawę oraz rozmowy na temat powstań śląskich z prof. Ryszardem Kaczmarkiem, wybitnym badaczem dziejów Śląska, autorem licznych publikacji naukowych oraz głośnych książek, m.in. „Postania śląskie. 1919-1920-1921”. Rozmowę przeprowadził w prof. Piotr Pałys.

Bibliotek im. E. Smołki w Opolu

Wydarzenia odbywające się w sposób stacjonarny będą przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad i wymogów sanitarnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.