WIDOWISKO

Scena na Stawku Zamkowym • ul. Barlickiego

23

Scena na Stawku Zamkowym przy ul. Barlickiego

Atlas Mitów – widowisko muzyczno-taneczne przygotowane przez Jazz Centrum w Opolu oraz ZTN Adena z Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu

Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury  

Scena na Stawku Zamkowym

Wydarzenia odbywające się w sposób stacjonarny będą przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad i wymogów sanitarnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.