WYSTAWA STAŁA

MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO  •  Gmach główny, wejście od kościoła na Górce

10

CERAMIKA GÓRNOŚLĄSKA. PROJEKTANCI ZE ŚLASKA OPOLSKIEGO – WYSTAWA STAŁA

Ekspozycja ma zwrócić uwagę zwiedzających na często bezimiennych dotąd projektantów przemysłowych związanych z naszym regionem. Część dotycząca Zakładów Porcelitu Stołowego Tułowice (następcy fabryki Schlegelmilcha) oraz związanych z nimi Lucyny i Kazimierza Kowalskich zestawiona została z obiektów pochodzących z dawnej wzorcowni zakładu, będących obecnie własnością Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach. W części prezentującej dorobek urodzonych na Śląsku Opolskim Eryki i Jana Drostów znalazła się kolekcja zakupiona we wrześniu 2020 r. do zbiorów Muzeum Śląska Opolskiego, która  obejmuje pojedyncze obiekty lub zestawy projektowane przez Jana Sylwestra Drosta i Erykę Trzewik-Drost. Są to: projekty naczyń i rzeźby kameralnej przygotowane dla Zakładów Porcelany w Bogucicach, projekty naczyń i rzeźby kameralnej przygotowane dla Huty Szkła Gospodarczego Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej, projekty szkieł dekoracyjnych dla Huty Szkła Staszic oraz dzieła unikatowe.

100 LAT TEMU – PLEBISCYT NA GÓRNYM ŚLĄSKU – WYSTAWA CZASOWA

Wystawa 100 lat temu – plebiscyt na Górnym Śląsku jest okazją do przypomnienia niezwykle ważkiego epizodu w dziejach samego Opola. Wśród fotografii uwieczniających miasto około 1920 roku znalazły się m. in. przedstawienia nieistniejącego gmachu starej rejencji przy ówczesnej Krakauerstrasse (obecnie pl. Wolności) – głównej siedziby Międzysojuszniczej Komisji Rządzącej i Plebiscytowej. Interesujące fotografie przedstawiają również Opole w dniu głosowania. Plebiscyt stanowił najważniejsze wydarzenie polityczne w mieście w 1921 roku.

muzeum slaska opolskiego

Wydarzenia odbywające się w sposób stacjonarny będą przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad i wymogów sanitarnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.