FILMY

Kino Meduza • plac za GSW • ul. Oleska 45

20

18.00-0.00

OPOLSKA NOC KULTURY – PANORAMA KINA ŚWIATOWEGO 

21.30-0.00

Plac za GSW (naprzeciw Kofeiny 2.0)/w razie złej pogody, wnętrze GSW

PROJEKCJA PLENEROWA FILMU PORTRET KOBIETY W OGNIU, reż. C. Sciamma, 116‘ 

 

POKAZY FILMÓW DLA WIDZÓW DOROSŁYCH I DLA DZIECI 

Widzowie będą mogli również uczestniczyć w konkursach i quizach filmowych dotyczących kina , a w przerwach pomiędzy projekcjami usłyszeć omówienia pokazanych dzieł i wziąć udział w dyskusjach. 

Organizator: Stowarzyszenie Opolskie Lamy

Kino Meduza, ul. Oleska 45

opolskie lamy

Wydarzenia odbywające się w sposób stacjonarny będą przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad i wymogów sanitarnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.