WYSTAWY, PERFORMANCE

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ • plac za GSW

19

00.00-00.30 

PERFORMANCE AUDIOWIZUALNY PLAC TEATRALNY

Inauguracja Festiwalu Placu Teatralnego – pokaz multimedialny inspirowany historią placu, miksowany na żywo z materiałów pochodzących z nagrań historii mówionej okolicy placu Teatralnego, https://galeriaopole.pl/festiwal-placu-teatralnego-/

 

Plac za GSW (naprzeciw Kofeiny 2.0)

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ • plac Teatralny 12

GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ opole

Wydarzenia odbywające się w sposób stacjonarny będą przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad i wymogów sanitarnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.