WYSTAWA, KONCERT

BONK ART GALLERY • Rynek 10

8

PEJZAŻE WYSTAWA TADEUSZA KRÓLA ORAZ WYSTAWA PRAC RÓŻNYCH ARTYSTÓW  (grafika, malarstwo, szkło artystyczne)

20.45-22.15

KONCERT JAZZOWY

KRZYSZTOF PUMA PIASECKI OPO JAZZ BAND
skład: Jacek Hornik, saxofon, Filip Hornik, kontrabas, Olek Gonsior, perkusja

Organizator koncertu: Opolskie Stowarzyszenie Jazzowe

Wydarzenia odbywające się w sposób stacjonarny będą przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad i wymogów sanitarnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.