WYSTAWA, PROMOCJA KSIĄŻKI

ARCHIWUM PAŃSTWOWE W OPOLU  •  ul. Zamkowa 2 (przed budynkiem)

3

POZNAJ PIECZĘCIE OPOLSKICH GMIN!

Wszystko o pieczęciach opolskich gmin: nowa publikacja Archiwum Państwowego w Opolu, wystawa, spotkanie z autorką i inne atrakcje

18.00-18.30

Promocja książki Aleksandry Starczewskiej-Wojnar „Odciśnięta pamięć wspólnoty. Prawne i komunikatywne funkcje pieczęci gmin wiejskich zachodnich powiatów rejencji opolskiej w latach 1816-1933” (na promocję obowiązują zapisy tel. 774544075 wew. 23)

18.00-21.00

Wystawa „Odciśnięta pamięć wspólnoty”

18.40-21.00

Spotkanie z autorką przy wystawie

18.00- 21.00

Atrakcje dla dzieci i dorosłych przy wystawie

archiwa państwowe w opolu

Wydarzenia odbywające się w sposób stacjonarny będą przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad i wymogów sanitarnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.