wystawa

5 • PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA

5

Opole, ul. Tadeusza Kościuszki 14

„Starodruki w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Opolu”
oprowadzanie kuratorskie po wystawie

wejście o pełnych godzinach, ostatnie o godz. 19.00

Wystawę tworzą wybrane wydawnictwa reprezentujące eklektyczną kolekcję starych druków m.in.: encyklopedie, słowniki, podręczniki, mapy, tzw. piśmiennictwo użyteczne, dzieła literackie, pozycje dotyczące historii, historiografii i geografii, modlitewniki oraz teksty religijne i moralno-dydaktyczne. Prezentowane dzieła wydano m.in. w języku polskim, niemieckim, łacińskim, francuskim, greckim i arabskim. Na kolekcję składają się druki europejskie wydane w latach 1553-1800 w niemal pięćdziesięciu ośrodkach drukarstwa. Wśród oficyn wydawniczych znajdują
się zarówno te o najstarszych, sięgających początków drukarstwa tradycjach – paryska oficyna rodziny Estiene’ów – jak i powstałe w XVIII w. polskie wydawnictwa i drukarnie warszawskie:
księży pijarów oraz przybyłych z Francji i Niemiec drukarzy – Piotra Dufour i Michała Grölla. Znaczna część książek posiada zapisy odręczne, pieczęcie oraz exlibrisy poświadczające
ich wcześniejszą przynależność. Wśród byłych właścicieli odnaleźć można duchownych, nauczycieli, lekarzy, uczniów, studentów, antykwariuszy i bibliofilów. Na uwagę zasługuje również
szata graficzna wydawnictw. Oprócz ozdobników i sygnetów drukarskich niektóre książki posiadają drzeworytowe lub sztychowane strony tytułowe, frontispisy lub całostronicowe ilustracje.

–––––––––––––––––––––––––

organizator: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Opolu

Zapraszamy!