wystawa, gry, zabawy

12 • ARCHIWUM PAŃSTWOWE W OPOLU

12

Opole,  ul. Zamkowa 2

18:00-21:00
Wystawa dla dzieci „Polska – zadanie na całe życie”

18:00-20:30
Gry i zabawy małego Polaka

20:30            
Promocja książki „Archiwum po drodze… Dzielnice Opola w źródłach Archiwum Państwowego w Opolu”

 

archiwa państwowe w opolu

Zapraszamy!