Formularz zgłoszeniowy i regulamin Nocy Kultury 2021

W tym miejscu można zapoznać się z Regulaminem i pobrać Formularz Zgłoszeniowy do Nocy Kultury 2021. Koordynatorem opolskiej Nocy Kultury  jest Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy
Zagranicznej, Urząd Miasta Opola.

karta złoszeniowa NOC KULTURY 2021

REGULAMIN NOCY KULTURY 2021

 

przebojowe opole

Wydarzenia odbywające się w sposób stacjonarny będą przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad i wymogów sanitarnych wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów.