23. GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ 

19.00–22.00  /  GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ    plac Teatralny 12

19.00–20.00  Zorza polarna – warsztaty rodzinne
(bezpłatne wejściówki na warsztaty dostępne od 27 maja, od godz. 10.00 w kasie biletowej GSW)

20.00–21.00  Klęska urodzaju. Początki sztuki ekologicznie zaangażowanej w Polsce
– oprowadzanie kuratorskie  i wystawa

21.00–22.00  Siostry Rzeki autorstwa Cecylii Malik – performans