21.00 – 03.00 – Kofeina 2.0, pl. Teatralny 12 – ogródek

Maraton filmowy, projekcja filmów:

  • „Za jakie grzechy, dobry Boże?” 
  • „I znów zgrzeszyliśmy, dobry Boże!”

Organizowany przy współpracy z kinem „MEDUZA”