19. GALERIA MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO

16.00–22.00  /  MUZEUM ŚLĄSKA OPOLSKIEGO, GALERIA   ul. Ozimska 10

16.00–22.00  Udostępnienie obiektu zwiedzającym

18.30  Wykład dr hab. Moniki Ożóg, dyrektor Muzeum Śląska Opolskiego