17.00 Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. E. Smołki w Opolu – on-line

Wieś opolska na dawnej pocztówce – wystawa on-line przedwojennych kart pocztowych z widokami opolskich wsi

https://wbp.opole.pl/

https://www.facebook.com/wbpopole/

https://obc.opole.pl/dlibra

Wymyślone prawie 150 lat temu karty pocztowe, przeznaczone do szybkiego wysłania krótkiej informacji, błyskawicznie zawojowały świat. Dziś, z uwagi na bogatą ikonografię, wzbudzają zainteresowanie nie tylko kolekcjonerów i historyków.

Na wystawie zaprezentowanych zostanie 170 przedwojennych kart pocztowych z widokami opolskich wsi. Zobaczyć na nich można nie tylko okazałe zamki oraz rezydencje, czyli najbardziej reprezentacyjne obiekty.  Pocztówki śląskich wsi, często wielowidokowe, ukazują budynki, z których społeczność lokalna była najbardziej dumna, a więc kościoły, szkoły, sklepy, gospody czy urzędy. Rozwój gospodarki oraz przemysłu spowodował nobilitację obiektów przemysłowych, dlatego na widokówkach nie brak lokalnych zakładów, fabryk czy gmachów dworców kolejowych.

WBP zaprasza na interesującą podróż w przeszłość.

Dodatkowo zapraszamy także do obejrzenia krótkiego filmu promującego wystawę.