12. MURY OBRONNE – ALE BAJKA! 

16.00–21.30 / MURY OBRONNE    ul. ks. Stefana Baldego (teren zielony przy ulicy) 

ALE BAJKA! 
16.00, 17.00 i 18.00  Warsztat tworzenia lalek teatralnych (zapisy tel. 661 085 756)
17.00–20.30  Gra terenowa  /  21.00   Bajka – widowisko teatralne