Miejsca wydarzeń będą oznaczone numerami, które znajdziecie w materiałach informacyjnych