towarzystwo muzyczne

Towarzystwo Muzyczne w Opolu, powstałe w 2008 roku z potrzeby przybliżania muzyki kameralnej, jest organizatorem Festiwalu Muzycznego „W oparach dźwięków”, Festiwalu Muzycyny oraz „Wędrownej Pracowni Muzycznej”, będącej cyklem koncertów terapeutycznych, organizowanych w szpitalach, domach dziecka, hospicjach, szkołach specjalnych i innych placówkach pomocy i opieki społecznej na terenie całej Opolszczyzny.

Towarzystwo Muzyczne prowadzi działalność  nie tylko edukacyjną, muzykoterapeutyczną i organizacyjną, ale również wydawniczą. Nakładem Towarzystwa ukazały się do tej pory cztery płyty: „Modern Times”, „Wielożycie“, „Kraina słowodźwięków“, „Mordercza pasja“, a także cztery książki: „Subiektywne abecadło muzyczne“, „Muzycyna stosowana“, „Muzycyna zmysłów“, „Muzycyna w garnku“.

Towarzystwo Muzyczne współpracuje między innymi z Muzeum Śląska Opolskiego, Miejską Biblioteką Publiczną, Instytutem Cervantesa w Warszawie, Programem Drugim Polskiego Radia, Galerią Biały Kruk oraz licznymi opolskimi stowarzyszeniami i lokalami.

Głównym założeniem wszystkich członków Towarzystwa Muzycznego jest przybliżanie i oswajanie z muzyką poważną słuchaczy z wszystkich przedziałów wiekowych, organizowanie koncertów w miejscach, które niekoniecznie kojarzą się z muzyką, a także propagowanie hasła, że „muzyka poważna naprawdę da się lubić”.

 

https://pl-pl.facebook.com/tmwopole/

www.muzycyna.pl