teatr jednego wiersza

„Spektakle Teatru Jednego Wiersza są wynikiem wyjątkowego spojrzenia grupy na rzeczywistość i miejsce człowieka w niej.  Jakie to cechy i co wyznacza indywidualność Teatru? Na pewno jest to poetyckość – w formie i treści. Próby uchwycenia rzeczywistości  nieomal ulotnie, jak obraz czy smak zapamiętany z przeszłości  bez względu na to czy materiałem wyjściowym do pracy jest tekst literacki, obraz, dźwięk czy w końcu własne przemyślenia członków grupy. Teatr chętnie posługuje się skrótem myślowym, sięga do archetypów ludzkiej egzystencji, używa metafor rozumianych jako nie ilustracyjny, ekwiwalentny znak teatralny, sztandarowo zrywa z fabułą, nadając swym spektaklom wielopoziomową strukturę, pełną obrazów, znaczeń o niesamowitej kondensacji.”