Stowarzyszenie kochanowski

Stowarzyszenie „ Kochanowski“ prowadzi „Teatrownię „ przy Teatrze im. J. Kochanowskiego już od 8 lat – przewinęło się przez liczne zajęcia teatralne ponad dwustu uczestników – co roku dwukrotnie prezentujemy naszą pracę na deskach  Teatru i w „Nocy Kultury“ weźmiemy udział po raz trzeci. Zajęcia odbywają się w soboty, niedziele i poniedziałki – prowadzą je aktorzy Teatru im. J. Kochanowskiego.