WYDZIAŁ SZTUKI UO

Wydział Sztuki Uniwersytetu Opolskiego kształci magistrów i licencjatów sztuki. Zaletą studiowania u nas jest kameralna atmosfera, zajęcia artystyczne w małych grupach gwarantujące indywidualny kontakt wykładowcy ze studentem, a niewątpliwym atutem – dobrze wyposażone sale komputerowe i wykładowe, nowoczesne pracownie artystyczne oraz profesjonalne studio fotograficzne.

Wydział Sztuki realizuje także programy wymian studenckich z uczelniami w Polsce i za granicą – w Niemczech, Hiszpanii, Portugalii, Czechach, USA, we Włoszech i na Tajwanie. Organizuje międzynarodowe warsztaty, plenery, projekty edukacyjne, wykłady, wystawy.

Absolwenci Wydziału Sztuki są przygotowani do samodzielnej działalności twórczej, a także pracy w charakterze np. projektanta graficznego (agencje reklamowe, studia poligraficzne, wydawnictwa), twórcy projektów multimedialnych, fotografa, scenografa, realizatora wideo, projektanta grafiki ruchomej (motion-graphics), VJ’a. Mogą znaleźć zatrudnienie w galeriach, muzeach, teatrach i innych instytucjach upowszechniających kulturę i sztukę.

Poza działalnością edukacyjną Wydział Sztuki prowadzi liczne działania na rzecz środowiska akademickiego i społeczeństwa miasta, współpracuje z teatrami, galeriami sztuki, szkołami artystycznymi, instytucjami samorządowymi, a także mediami.

ws.uni.opole.pl

youtube.com/user/instytutsztukiuo