Opolski Projektor Animacji Kulturalnych

Stowarzyszenie Opolski Projektor Animacji Kulturalnych w skrócie OPAK to organizacja powstała w marcu 2009 roku w Opolu zrzeszająca młodych duchem i ciałem animatorów kultury, artystów oraz aktywistów. Działania Opak’owców jak i ich samych cechuje duża kreatywność i różnorodność.

Główne cele OPAK-u to:
– inicjowanie, wspieranie i organizowanie działalności artystycznej,
– ochrona i promocja kulturowego dziedzictwa miasta i regionu,
– podejmowanie i wspieranie prorozwojowych inicjatyw w Opolu i w regionie.

Stowarzyszenie realizuje projekty zarówno w sferze kulturalno- artystycznej, jak i społecznej. Pomysły, które realizujemy często należą i będą należeć do tych bardziej na OPAK.

W ramach działalności Miejsca X będziemy współpracowali z różnymi stowarzyszeniami kulturalnymi oraz artystami i animatorami społeczno – kulturalnymi. Docelowo Miejsce X może stać się Inkubatorem Kultury. Projekt zakłada stworzenie przy ul.H.Sienkiewicza 20 of w Opolu Miejsca X, które będzie przestrzenią dla artystów, animatorów i mieszkańców Opola. Na przestrzeni ponad 130 m2, poza miejscem na 3 pracownie artystyczne stworzona zostanie przestrzeń do wystaw, kameralnych koncertów, spektakli oraz dyskusji o tematyce kulturalno – społecznej.

opak.org.pl >>>