Muzeum polskiej piosenki w opolu

Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu to jedyna taka instytucja kultury w Polsce, której celem jest utworzenie centrum informacji o polskiej piosence, ochrona jej dorobku i popularyzacja muzyki polskiej. Muzeum już od 2009 r. prowadzi działalność archiwalno-dokumentacyjną, wystawienniczą, edukacyjną, kulturalno-oświatową, która popularyzuje polską piosenkę.
Muzeum, z nowoczesną, multimedialną wystawą stałą, mieści się w opolskim amfiteatrze, gdzie w atrakcyjny sposób przedstawiono historię polskiej piosenki: w ujęciu chronologicznym od początków XX w. do lat współczesnych z podziałem na znaczące okresy, uwzględniając przy tym charakterystykę tła historycznego, społecznego i kulturowego. W sposób szczególny podkreślona została rola i historia Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu.
Atrakcyjność Muzeum potwierdza otrzymany w 2016 r. Certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej na Najlepszy Produkt Turystyczny.

http://muzeumpiosenki.pl/aktualnosci/