GALERIA SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W OPOLU

Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu jest miejską instytucją kultury działającą w obecnym kształcie od 1992 roku. Historia GSW sięga 1958 roku, kiedy to w Opolu powstało Biuro Wystaw Artystycznych. Galeria pod obecną nazwą jest jej kontynuatorką.

GSW zajmuje się prezentacją sztuki współczesnej; najciekawszych zjawisk sztuki polskiej oraz międzynarodowej, organizuje wystawy młodych polskich twórców i realizuje projekty ukazujące klasyków współczesności.  Jednym z podstawowych zadań placówki jest promocja najciekawszych twórców związanych z opolskim środowiskiem artystycznym.

Co roku GSW realizuje 10 dużych wystaw w salach głównych oraz kilkanaście w Galerii Aneks GSW, w przestrzeni miejskiej Opola oraz poza granicami Polski.

Od 2008 roku GSW organizuje Biennale Ars Polonia.  Celem projektu jest zbadanie polskiej diaspory artystycznej i jej wkładu kulturowego w rozwój społeczności krajów zamieszkania, a tym samym ukazanie jak polscy artyści wpisują się mainstream sztuki światowej. Biennale jest interdyscyplinarną wystawą, której towarzyszą działania w przestrzeni miejskiej Opola.

Od 2003 roku GSW realizuje projekt Sztuka bez granic, który obecnie przekształcił się w program rezydencji artystycznych pn. Logografowie. Celem projektu jest nawiązanie międzynarodowej współpracy artystycznej i promocja młodych twórców.

Od 2009 roku GSW jest wydawcą czasopisma o sztuce Artpunkt. Jest on jednym z najciekawszych periodyków traktujących o aktualnych zjawiskach sztuki polskiej i międzynarodowej, dostępny w całym kraju.

 GSW realizuje swój program w trzech budynkach: Galerii Sztuki Współczesnej, Galerii Aneks GSW oraz Artpunkcie – Centrum Edukacji Artystycznej,  gdzie od 2010 roku skupiają się wszystkie działania edukacyjne. W nowoczesnym budynku Artpunktu znajdują  się:  pracownia plastyczna wyposażona w narzędzia warsztatowe (prasę graficzną, piec ceramiczny, zaplecze malarskie),  biblioteka z czytelnią, stanowiska komputerowe o otwartym dostępem do internetu  oraz pokoje gościnne. Budynek umożliwia realizację rezydencji artystycznych w  Opolu.

www.galeriaopole.pl >>>