Fundacja „PRACOWNIA SPOŁECZNA”

Fundacja „Pracownia Społeczna” jest organizacja opartą na doświadczeniach zdobytych w trakcie prowadzenia klubu muzycznego Piekarnia oraz realizowania od kilku lat szeregu wydarzeń z pogranicza kultury niezaleznej, zaangażowania społecznego, obywatelskiego, ekologicznego. Głównymi założeniami i celami, które stawia sobie fundacja jest współtworzenie kultury, zwiększenie partycypacji kulturalnej, wspieranie działań kulturalnych i grup twórczych, angażowanie się w twórcze kreowanie otoczenia pod kątem ekologicznym, społecznym i kulturalnym.

kulturalnym. https://www.facebook.com/klubpiekarnia/