Fundacja DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu

BIAŁY KRUK – Galeria twórczości artystycznej osób niepełnosprawnych to urokliwy i magiczny świat obrazów, rzeźby, ceramiki oraz rękodzieła artystycznego. Działamy jako pracownia Zakładu Aktywności Zawodowej Fundacji DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

Główne zadania Galerii:

1. promowanie i sprzedawanie rękodzieła osób niepełnosprawnych

2. organizowanie wystaw i spotkań z interesującymi ludźmi

3. organizowanie warsztatów plastycznych

4. integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem

Fundacja DOM Rodzinnej Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym w Opolu.

Misją Fundacji jest udzielanie specjalistycznej pomocy w diagnozowaniu, leczeniu, rehabilitacji (leczniczej, społecznej, zawodowej) osób niepełnosprawnych.

http://www.fundacja-dom.opole.pl/

http://www.galeriabialykruk.pl/