Archiwum Państwowe w Opolu

W Archiwum Państwowym w Opolu, jako instytucji należącej do państwowej sieci archiwalnej, zajmujemy się gromadzeniem, zabezpieczaniem, opracowaniem i udostępnianiem najcenniejszych dla historii naszego regionu dokumentów, map, fotografii i materiałów ulotnych. Szczególnie ważna jest dla nas misja przybliżania historii, szerokiemu gronu odbiorców. Poprzez różnorakie formy prezentacji materiałów archiwalnych oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w przedsięwzięciach takich jak: wystawy, konferencje, akcje edukacyjne czy happeningi, stwarzamy naszym sympatykom i wszystkim zainteresowanym możliwość lepszego zrozumienia towarzyszącej nam na co dzień narracji o przeszłości i kulturze. Przygotowujemy także publikacje naukowe i popularnonaukowe. W nich, na podstawie archiwaliów, opowiadamy o ludziach, którzy przed nami chodzili po śląskiej ziemi, rozprawiamy się z legendami i zachęcamy do zgłębiania tajników historii.

opole.ap.gov.pl