Wszystkie kulturalne miejsca zostaną oznaczone numerami przypisanymi do wydarzeń. Wypatrujcie kolorowych znaków!