Wszystkie kulturalne miejsca zostaną oznaczone numerami przypisanymi do wydarzeń.