Wydarzenia odbywające się w sposób standardowy będą przeprowadzone z zachowaniem wszelkich zasad i wymogów sanitarnych wynikających  z aktualnie obowiązujących przepisów.