Tegoroczna NK
to aż 40 wydarzeń kulturalnych!
Dziękujemy wszystkim organizatorom
za tak liczne zgłoszenia i zaangażowanie.