Wydarzenie nr 8 – punkty gry miejskiej organizowanej przez Archiwum Państwowe, będą oznaczone osobnymi numerami.