• ZAPRASZAMY ORGANIZATORÓW! Materiały promocyjne – Wydział Kultury, Turystyki i Współpracy Zagranicznej Urzędu Miasta Opola, ul. Żeromskiego 3, tel. 77 54 11 421  

  • Wszystkie kulturalne miejsca zostaną oznaczone numerami przypisanymi do wydarzeń.