Dziękujemy Instytutowi Historii Uniwersytetu Opolskiego, szczególnie Pani dr Magdalenie Przysiężnej-Pizarskiej za rekonstrukcje, które wspaniale ubarwiły ulice naszego miasta.